Safari Club Slovensko – SCI SK

V piatok 17. marca schválila Dolná snemovňa Spojeného kráľovstva návrh zákona o zákaze dovozu loveckých trofejí. Návrh zákona sa vzťahuje na všetky druhy uvedené na zozname CITES, ktorých je spolu viac ako 6 500, pričom prevažná väčšina z nich nie je lovnou zverou.

Zatiaľ čo zahŕňa slony, nosorožce, leopardy a iné ikonické zvieratá, druhy, ktoré nie sú súčasťou CITES, ako napríklad byvol kapský, kudu a mnohé ďalšie, nie sú do zákazu zahrnuté. Okrem toho sa pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, ktorý zahrnula Dolná snemovňa, vytvára odborný poradný výbor, ktorý bude vláde radiť v otázkach lovu trofejí.

Návrh zákona sa teraz presúva na posúdenie do Snemovne lordov, kde môžu byť predložené ďalšie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Ako už bolo mnohokrát oznámené, vedecké poznatky nepodporujú zákaz dovozu trofejí. Štáty, v ktorých sa loví, zástupcovia miestnych komunít, organizácie zaoberajúce sa trvalo udržateľným využívaním, nestranní biológovia v Spojenom kráľovstve a ďalšie zainteresované strany sa vo veľkej miere vyjadrili písomne a ústne proti návrhu zákona.
Safari Club naliehavo žiada Snemovňu lordov, aby si vypočula odborníkov, pokiaľ ide o prínosy trofejového lovu. Výsledok musí diktovať veda – nie emócie.

UK Trophy Ban Passes House of Commons