Safari Club Slovensko – SCI SK

Safari Club International Slovakian Chapter

má pôsobenie na Slovensku a v Českej republike a preto naši členovia sú väčšinou z týchto štátov. Sú to poľovníci, ktorí sú oddaní ochrane životného prostredia, za zachovanie biotopu a za zachovanie tradícií, čo je jeden z pilierov poľovníctva. Je to dedičstvo, ktoré je nutné chrániť a zveľaďovať, aby aj budúca generácia mala zachovanú prírodu. Toto je posolstvo našich členov.