Safari Club Slovensko – SCI SK

SCI Convention 2024

BLOG

UK Trophy Ban Passes House of Commons

Zákaz trofejí v Spojenom Kráľovstve schválila Dolná snemovňa

V piatok 17. marca schválila Dolná snemovňa Spojeného kráľovstva návrh zákona o zákaze dovozu loveckých trofejí. Návrh zákona sa vzťahuje na všetky druhy uvedené na zozname CITES, ktorých je spolu viac ako 6 500, pričom prevažná väčšina z nich nie je lovnou zverou. Zatiaľ čo zahŕňa slony, nosorožce, leopardy a iné ikonické zvieratá, druhy, ktoré […]

Ďalej

NAŠI PARTNERI

FACE
LHAS
lovu zdar

SCI SLOVAKIA SPONZORI